การขัดขวางลูกบอลจากห่วงประตูจากการโยนโทษ

สโบเบท

บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ช่วยทำให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ทำให้เล่นมีความเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา และช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และที่สำคัญยังช่วยสร้างปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ในการขัดขวางลูกบอล ผู้เล่นจะต้องมีเทคนิคที่หลอกล่อและอาศัยไหวพริบในการแย่งบอลหรือขัดขวางไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามยิงประตูได้ ซึ่งการขัดขวางลูกบอลจากห่วงประตูจากการโยนโทษ มีดังนี้

  1. ผู้เล่นถูกลูกบอล ห่วงตาข่าย หรือกระดานหลัง ในขณะที่ลูกบอลกำลังจะมีโอกาสในการเข้า

ห่วงประตู ระหว่างการโยน

  1. ผู้เล่นฝ่ายป้องกันยื่นมือผ่านทะลุห่วงตาข่ายจากด้านล่างและถูกลูกบอล ใช้ได้กับสถานการณ์

หลังจากที่ลูกบอลสัมผัสกับห่วงประตูแล้วด้วย

  1. ผู้เล่นฝ่ายป้องกันทำให้กระดานหลังสั่นหรือจับห่วงประตูไว้ ในขณะที่ลูกบอลมีโอกาสเข้าห่วง

และหลังจากที่ลูกบอลสัมผัสประตูระหว่างในการโยนโทษครั้งสุดท้ายหรือในการโยนโทษครั้งเดียว ในลักษณะที่กรรมการผู้ตัดสินพิจารณาแล้วว่าเป็นการขัดขวางลูกบอลไม่ให้ลงห่วงประตู

ถ้าลูกบอลโดนห่วงผู้ป้องกันซึ่งอยู่ในแดนหลังของทีมใดทีมหนึ่งจะไม่สามารถใช้มือขัดขวางบอลได้ นอกจากว่าลูกบอลจะถูกตาข่าย และถ้าผู้ป้องกันต้องการทำให้กระดานสั่นหรือจับห่วงประตูเพื่อไม่ให้ลูกบอลเข้ามาในห่วงผู้ป้องกันจะต้องทำให้วิธีที่ถูกต้องและกรรมการตัดสินเห็นว่าเหมาะสมเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้