โภชนาการของนักกีฬาเซปักตะกร้อ

สโบเบท

ปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจการออกกำลังกายกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่  เพื่อการดูแลตัวเองและทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงปลอดภัย กีฬาเซปักตะกร้อถือได้ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเล่นเพื่อการออกกำลังกายและเพื่อความสุกสนาน

เรื่องอาหารสำหรับนักกีฬาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย  ซึ้งตัวผู้ฝึกสอนเองอาจจะมองข้ามไป  เพราะถ้าโภชนาการไม่ดีแล้วนั้น  และขาดความบกพร่องในการเตรียมตัวของนักกีฬา  ก็อาจทำให้สมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักกีฬาลดลง  ซึ่งจะเป็นผลเสียอย่างมากในการเตรียมตัวของนักกีฬา  อาหารที่ได้รับก็ควรจะเป็นอาหารที่มีครบทั้ง  5 หมู่  สารอาหารที่ให้พลังงานากที่สุดก็คือ  ส่วนของคาร์โบไฮเครต  ส่วนของไขมัน  และส่วนของโปรตีน  ในขณะที่ส่วนของวิตามินและเกลือแร่จากผักและจากผลไม้เองช่วยในปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ของร่างกายเองนั้น  ที่สำคัญตัวนักกีฬาเองก็ควรที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการทางร่างกายควบคู่ไปด้วย  เพราะน้ำจำเป็นอย่างมากสำหรับตัวของนักกีฬาเซปักตะกร้อเองเนื่องจากเวลาฝึกซ้อมหรือการแข่งขันมักเกิดการสูญเสียเหงื่อมากจึงควรมีการดื่มน้ำเพื่อทดแทนเหงื่อที่เสียไป

  เรื่องของอาหารและโภชนาการสำหรับตัวนักกีฬาเองแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  เพราะถ้าหากตัวนักกีฬาได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอหรือไม่จำเป็นต่อร่างกาย  อาจส่งผลที่ทำให้ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันลดลงได้และไม่เป็นไปในทางที่คาดหวัง