กติกาส่งลูกเข้าเล่นกีฬาแฮนด์บอล

เว็บแทงบอล

แฮนด์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้ลูกบอลในการเล่นหรือการแข่งขัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกบอลที่ใช้เล่นต้องได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎกติกา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นธรรมแก่ทีมทั้งสองฝ่ายโดยการใช้ลูกบอลในการเล่นต้องมีกฎกติกาเช่นกัน ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกานั้น

กฎกติกาในการใช้ลูกบอลคือการส่งลูกเข้าเล่น การส่งลูกเข้าเล่นเป็นกติกาอย่างหนึ่งที่ผู้เล่นต้องศึกษาให้ดี เพื่อนำมาปรับใช้และนำไปใช้กับการแข่งขันของทีมตนเอง หากทำผิดกติกาย่อมมีผลต่อการแข่งขันซึ่งไม่เป็นผลดีเลย ดังนั้นเราไปดูกติกาการส่งลูกเข้าเล่นดังนี้เลย

  1. จะตัดสินให้ส่งลูกเข้าเล่น ถ้าลูกบอลทั้งลูกผ่านความกว้างของเส้นข้าง หรือลูกบอลถูกตัวผู้เล่นในสนามของฝ่ายรับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลูกจะออกข้ามเส้นประตู
  2. จะส่งลูกบอลโดยผู้เล่นที่ไม่ได้ถูกลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูกบอลจะข้ามเส้นข้างหรือเส้นประตู
  3. หารส่งลูกเข้าเส้น ให้ส่งบริเวณที่ลูกบอลข้ามเส้นข้างหรือบริเวณปลายเส้นข้างด้านที่ลูกบอลได้ออกนอกเส้นประตู
  4. ผู้เล่นที่ส่งลูกเข้าเล่น ให้ส่งบริเวณที่ลูกบอลได้ข้ามเส้นหรือบริเวณเส้นข้างด้านที่ลูกบอลได้ออกนอกเส้นประตู    ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นวางลูกบอลบนพื้นหรือเก็บขึ้นมาด้วยตัวเอง
  5. ขณะที่มีการส่งลูกเข้าเล่น ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องยืนอยู่ห่างจากผู้ส่งอย่างน้อย 3 เมตร แต่ผู้เล่นสามารถยืนใกล้เส้นประตูด้านนอกได้

แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ใช่ลุกบอลในการแข่งขัน ทำให้มีกติกาในการส่งลูกเข้าเล่น ผู้เล่นควรศึกษาไว้เพื่อเป็นประโยชน์นำไปใช้ในการแข่งขันทีมของตัวเอง