กติกาการเล่นลูกบอล

SBO

แฮนด์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่น ทำให้ผู้ที่เล่นกีฬาชนิดนี้ต้องศึกษาการใช้อุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์ด้วย ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เล่นมีเพียงลูกบอล และอุปกรณ์อื่นๆ

ลูกบอลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาชนิดนี้ ผู้เล่นทุกคนต้องศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้ลูกบอลให้ถูกกติกา เนื่องจากการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลส่วนใหญ่กำหนดให้มีกติกาการเล่นลูกบอล เพื่อความยุติธรรมและความถูกต้อง ซึ่งกติกาการเล่นลูกบอลมีดังนี้

 1. อนุญาตให้ผู้เล่นกระทำได้ดังนี้
 • ขว้าง จับ หยุด ผลัก ตี ลูกบอลด้วยมือทั้ง 2 ข้าง แขน ศีรษะ ลำตัว ต้นขา หรือเข่าก็ได้
 • จับลูกบอลหรือครอบครองลูกบอลในขณะลูกบอลอยู่บนพื้น ได้ไม่เกิน 3 วินาที
 • ถือลูกบอลแล้วก้าวได้ไม่เกิน 3 ก้าว
 • การเลี้ยงหรือการกระดอนลูกบอล สามารถใช้ส่วนต่างๆของร่างกายลี้ยงลูกไปบนพื้นได้
 • เคลื่อนย้ายลูกบอลจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง
 • เล่นลูกบอลในขณะคุกเข่า นั่ง หรือนอนอยู่บนพื้น
 1. ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นกระทำดังนี้
 • หากลูกบอลไม่ถูก พื้น ผู้เล่นคนอื่น หรือประตู ไม่สามารถถูกลูกบอลได้มากกว่า 1 ครั้ง
 • ลูกบอลถูกบริเวณที่ต่ำกว่าเข่า เช่น ขา และเท้า
 • ในขณะลูกบอลกลิ้งหรืออยู่บนพื้น ผู้เล่นทิ้งตัวลงเล่นลูกบอล
 • เจตนาให้ลูกบอลออกนอกเส้นข้างหรือเส้นประตู
 • พยายามครอบครองลูกบอลให้อยู่ในทีมตนเอง โดยไม่มีการลุก

ลูกบอลเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการเล่นและการเข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ดังนั้นผู้เล่นควรศึกษากฎกติกาการเล่นลูกบอลไว้ใช้ในทีมของตนเอง