กติกาของสนามที่ใช้ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล

SBO Thai

แฮนด์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม มีผู้เล่นจำนวนมาก ทำให้สนามที่ใช้ต้องมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการเล่น ที่สำคัญสนามที่ใช้ต้องแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน

สนามที่ใช้ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลต้องเป็นสนามที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกติกา มีรายละเอียดของเส้นเขตแดนต่างๆที่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการเล่น และผู้เล่นจะได้เห็นเส้นที่ชัดเจน ซึ่งรายละเอียดของสนามที่ใช้ในการเล่นแฮนด์บอลมีดังนี้

 1. สนาม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 40 เมตร กว้าง 20 เมตร
 2. ประตู วางที่จุดกึ่งกลางของเส้นประตู แต่ละด้านต้องวางด้วยความมั่นคง มีความสูงวัดจากภายใน 2 เมตร กว้าง 3 เมตร
 • เสาประตูและคานประตูเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่หน้าตัดกว้าง 8 เซนติเมตร ทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน
 • ตาข่าย ต้องมีความยืดหยุ่น
 1. เขตประตู
 • ลากเส้นยาว 3 เมตร ให้ขนานและห่างจากเส้นประตู 6 เมตร
 • ลากเส้น ¼ ของวงกลม ใช้รัศมี 6 เมตร โดยใช้จุดศูนย์กลางจากด้านในของเสาประตูแต่ละด้าน ลากเส้นจากเส้นประตูไปบรรจบปลายเส้นที่ยาว 3 เมตร ทั้งสองด้าน
 1. เส้นส่งกินเปล่า เป็นเส้นไข่ปลา แต่ละช่องยาว 15 เซนติเมตร ลากห่างจากเส้นเขตประตู 3 เมตร
 2. เส้นเขตผู้รักษาประตู ลากขนานกันเส้นประตู ห่างจากขอบนอกของเส้นประตู 4 เมตร
 3. เส้นกลางสนาม ลากต่อจากจุดกึ่งกลางของเส้นข้างทั้งสองด้าน
 4. เส้นเขตเปลี่ยนตัว 2 ด้าน แต่ละด้านห่างจากสนาม 5 เมตร ลากขนานกับเส้นกลางสนามเข้าไปในสนาม 15 เมตร

เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร และเส้นทุกเส้นล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่มีบทบาทในสนาม ดังนั้นสนามที่ใช้ในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลต้องมีรายละเอียดตามนี้