ประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ

ทางเข้า SBO

เซปักตะกร้อเป็นประเภทกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเล่นกันในหมู่นักกีฬาและในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง  ซึ่งกีฬาประเภทนี้สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต  ซึ่งมีประวัติและความเป็นมาที่ยาวนานจนถึงปัจจุบัน  แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถที่จะหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ว่ากีฬาเซปักตะกร้อนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใด  และจากการสันนิษฐานนั้นก็มีหลายสาเหตุ  ดังต่อไปนี้

  1. ประมาณ  พ.ศ.  2310  ชาวพม่าได้มาตั้งค่ายอยู่ที่บริเวณโพธิ์สามต้น  จึงได้รวมตัวกันเล่นกีฬาเซปักตะกร้อในช่วงเวลาว่าง  โดยทางพม่าจะเรียกกีฬาประเภทนี้ว่า  “ชิงลง”
  2. ในทางประเทศมาเลเซียก็ยังได้ประกาศว่า  กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาในประเทศมลายู  ซึ่งแต่เดิมนั้นเรียกว่า  “ซีปักรากา”  ซึ่งในคำว่า  Raga  แปลว่า  ตะกร้า
  3. ส่วนในทางของประเทศฟิลิปปินส์  ได้มีความนิยมในการเล่นกีฬาประเภทนี้มาช้านานแล้ว  และยังเรียกชื่อกีฬาประเภทนี้ว่า  “Sipak”
  4. ในประเทศไทยก็มีการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อมาช้านานเช่นกันและยังได้มีการประยุกต์  ดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตประเพณีของชนชาติไทย  ได้อย่างกลมกลืนและงดงามทั้งทางด้านทักษะต่าง ๆ และยังได้รวมถึงทางด้านความคิดอีกด้วย

กีฬาเซปักตะกร้อได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับยุคสมัย  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูปแบบและวัสดุในการทำ  จากสมัยต้น ๆ จะใช้ผ้า  หนังสัตว์  และหวาย  จนในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้สารประเภทสารสังเคราะห์  หรือที่เรียกว่าพลาสติก