หลักการรับและส่งลูกบอลในกีฬาบาสเกตบอล

            กีฬาบาสเกตบอลทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักกีฬาบาสเกตบอลจะต้องมีและมีได้หลากหลายวิธีคือวิธีการรับและส่งลูกบาสเกตบอลเพื่อที่จะนำลูกบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆตามที่ต้องการได้โดยทักษะการรับส่งลูกบาสเกตบอลนี้เป็นทักษะที่ใช้กับบุคคลเป็นคู่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปใกล้ประตูมากที่สุดเพื่อที่จะทำคะแนนหากฝ่ายไหนทำได้ดีและทำได้อย่างคล่องแคล่วก็จะมีโอกาสชนะมากที่สุด วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงหลักการรับและส่งลูกบอลในกีฬาบาสเกตบอลไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

            สำหรับหลักการรับและส่งลูกบอลที่เราจะพูดถึงในวันนี้เราจะพูดเรื่องแรกเลยคือหลักการรับลูกบาสเกตบอลอย่างแรกเราต้องมีความพร้อมที่จะรับลูกบอลได้ทุกขณะไม่ว่าเราจะยืนอยู่กับที่หรือเราจะเคลื่อนไหวอยู่ก็ตามนั้นเราต้องพยายามหาที่ว่างให้ได้หรือจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถรับลูกบอลได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการส่งลูกบอลสำหรับผู้ทรงเราต้องเคลื่อนที่เข้าหาลูกบอลเมื่อต้องการรับลูกบอลและต้องรู้จักการผ่อนแรงของลูกบอลที่วิ่งมาโดยการเอื้อมมือเหยียดแขนออกไปใช้นิ้วมือสัมผัสกับลูกบอลก่อนอย่าให้ลูกบอลชนกับอุ้งมือเด็กขาดแล้วผ่อนเข้าหาลำตัวอยู่ในท่าถือครอบครองลูกบอล สายตาของเราก็ต้องจับต้องอยู่ที่ลูกบอลตลอดเวลาเมื่อรับลูกบอลได้แล้วต้องสามารถรักษาการทรงตัวให้ดีพร้อมที่จะเคลื่อนที่หรือเล่นลูกบอลต่อไปได้เช่นการส่งลูกบอลการยิงประตูยังลูกบอลหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามเป็นต้นต่อมาคือหลักการส่งลูกบาสเกตบอลอย่างแรกเลยมีความสามารถส่งลูกได้หลากหลายวิธีและเราสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องมือจับหรือลูกบอลแล้วต้องพร้อมที่จะส่งลูกบอลออกไปได้ทันทีเมื่อเราต้องการส่งลูกบอลให้เรา ใช้แรงในการส่งให้ถูกวิธีตามลักษณะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องต้องมีความแม่นยำในการส่งลูกบอลคือส่งลูกบอลได้ตรงตามที่ต้องการและส่งให้ผู้สามารถรับลูกบอลได้อย่างสะดวกสามารถรับได้ง่ายและความแรงของลูกบอลที่ส่งออกไปนั้นจะต้องพอดีไม่น้อยเกินหรือแรงเกินความจำเป็นก่อนที่จะส่งลูกบอลออกไปให้เราสังเกตว่าผู้รับ ลูกบอลนั้นพร้อมหรือไม่และเมื่อส่งไปแล้วผู้รับนั้นสามารถรับลูกบอลและนำลูกบอลไปเล่นต่อในขณะแข่งขันได้จะทำให้เราได้เปรียบฝ่ายตรงกันข้ามในเกมแข่งขันขณะนั้นและสุดท้ายคือในเกมการแข่งขันการส่งลูกที่ดีสายตาไม่ควรจับอยู่ที่ผู้รับหรือเป้าหมายที่ต้องการส่งให้ใช้การมองด้วยหางตาแทนและต้องรักษาความสมดุลของร่างกายการทรงตัวของตัวเองเมื่อส่งลูกบอลแล้วให้ได้ดีด้วย

            อย่างไรก็ตามการรับส่งลูกบอลนั้น ถือว่าเป็นทักษะที่ใช้กับบุคคลเป็นคู่ นักกีฬาบาสเกตบอลจะต้องมีวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมและต้องฝึกฝนจนให้เกิดความชำนาญ