กฎกติกาการเล่นกอล์ฟเบื้องต้นสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณเล่นกอล์ฟได้อย่างมืออาชีพ

กฎกติกาการเล่นกอล์ฟเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้เข้าใจในขณะเล่นกีฬากอล์ฟมากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดอุปสรรคในการเล่นกอล์ฟในกรณีต่างๆ ก็จะช่วยให้เราปฏิบัติได้ถูกตามกฎกติกา

กฎกติกาการเล่นกอล์ฟเบื้องต้น มีเรื่องต่อไปนี้คือ

1.ในอุปสรรคน้ำหรืออุปสรรคอื่นๆ เช่น น้ำแฉะสิ่งที่ห้ามกระทำเมื่อลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำหรือพื้นที่อุปสรรคอื่นๆ ก็คือ ห้ามเอาเหล็กหรือมือไปโดนน้ำหรือพื้นอุปสรรคอื่น จะมีโทษปรับ 2 สโตรค

2.อุปสรรคน้ำขวาง หลักเหลือง สามารถหลีกเลี่ยงได้ 2 วิธี คือ หนึ่ง ดรอปที่เดิมที่ตีมา และสอง เล็งแนวธงจากจุดที่ลูกผ่านแนวอุปสรรคน้ำ แล้วถอยหลังกลับไปเท่าใดก็ได้ แล้วดรอป

3.อุปสรรคน้ำข้าง หลักแดง สามารถดรอปได้ 4 วิธี คือ สองวิธีแรกเหมือนกับหลักเหลือง อีกสองวิธีคือ  ได้แก่ สาม ดรอปภายในสองช่วงไม้กอล์ฟ จากจุดที่ลูกผ่านแนวอุปสรรคน้ำ ไม่ใกล้หลุมเข้าไป และสี่ กรณีมีแผ่นดินลังน้ำข้าง สามารถข้ามไปดรอปอีกฝั่งหนึ่งได้ ในรัศมีเดียวกัน ดรอปภายในสองช่วงไม้กอล์ฟ

4.ถ้ามีทั้งหลักและเส้น ให้ใช้เส้นเป็นแนวแกนหลัก  โดยการพิจารณาว่าลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำหรือยัง  ส่วนหลักแสดงว่าบริเวณนี้เป็นอุปสรรคน้ำ

5.เมื่อลูกแตะเส้น ถือว่าลูกอยู่อุปสรรคน้ำแล้ว เพราะว่าเส้นหรือหลัก ถือว่าอยู่ในอุปสรรคน้ำ

6.วิธีการดรอปที่ถูกต้อง คือ ยืนตรง เหยียดแขนเสมอไหล่ ออกไปด้านข้าง หรือด้านหน้าก็ได้แล้วแต่การปล่อยลูก

7.หากดรอปผิดวิธี มีโทษปรับ 1 สโตรค แต่หากไม่เล่นลูก สามารถแก้ไขโดยการดรอปใหม่ให้ถูก จะไม่มีโทษปรับ

8.ลูกโอบี หรือลูกหาย  จะถูกปรับ 1 สโตรค ต้องกลับไปตีที่เดิมเท่านั้น หากไม่กลับไปที่เดิม ถือว่าเล่นผิดที่ หากไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนที่จะออฟหลุมถัดไป มีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

9.ลูกหาย คือ เมื่อหาลูกไม่พบหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกของตัวเอง ภายในเวลา 5 นาที

10.หากมีพยานที่เชื่อถือได้ว่าลูกหายในอุปสรรคน้ำ เช่น นักกอล์ฟในกลุ่มเห็นว่า ตกน้ำแน่ๆ หรือเห็นว่าผ่านเข้าไปในอุปสรรคน้ำ หายในน้ำแน่ๆ เป็นต้น จะโดนปรับ 1 สโตรค แล้วดรอปตามวิธีการของอุปสรรคน้ำ 2 หรือ 4 วิธี แต่ถ้าไม่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ ก็เป็นลูกหายธรรมดา จะถูกปรับ 1 สโตรค แล้วกลับไปตีที่เดิม

11.เมื่อลูกหายในอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นสามารถเดินหาลูกได้ภายใน 5 นาที  แต่กรณีในน้ำควรหาลุกในอุปสรรคน้ำ

การเล่นกอล์ฟส่วนใหญ่ไม่มีผู้ตัดสินหรือกรรมการคอยตามควบคุมดูแล ดังนั้นนอกจากการมีทักษะการเล่นที่ดีแล้ว นักกอล์ฟจำเป็นต้องมีความรู้กฎกติกา ข้อบังคับกีฬากอล์ฟ เพื่อแสดงถึงความมีจิตสำนึกในการเล่น “Spirit of the Game”