ประวัติความเป็นมากีฬามวยไทย

มวยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่โดเด่นของคนไทย มีมายาวนาน สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งการต่อสู่ในมวยไทย จำเป็นต้องใช้ทั้งกายและใจ หากกายสมบูรณ์จะช่วยให้การต่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จิตใจต้องมั่นคง แน่วแน่ ไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ก่อนที่จะมีมวยไทยให้ได้ฝึกเป็นวรยุทธเฉพาะตัวนั้น ควรศึกษาประวัติความเป็นมา เพื่อให้เห็นคุณค่าและรู้จักอนุรักษ์วัฒนะธรรมของไทยไว้สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้รู้จักศิลปะการป้องกันตัวต่อไป

มวยไทยคือศิลปะการป้องกันตัวที่มีมาแต่โบราญ สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ไม่ระบุที่แน่ชัดว่ามวยไทยเกิดขึ้นในรัชกาลใด แต่เป็นอาวุธป้องกันตัวที่ใช้ต่อสู้กับข้าศึก รักษาแผ่นดินเกิดเอาไว้ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา มีดังนี้

  1. สมัยอยุธยา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่๘ หรือในนามที่รู้จักกันดี พระเจ้าเสือ พระองค์ทรงโปรดมวยไทยเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นแปลงพระองค์เป็นสามัญชน เพื่อมาต่อสู่กับนักมวยฝีมือดี และได้รับชัยชนะจากนักมวยเอก 3 คน เมื่อพระองค์ทรงโปรดมวยไทยเป็นชีวิตจิตใจ จึงได้นิยมอย่างแพร่หลายในราชสำนัก ต่อมาความนิยมเริ่มขยายออกไปจนถึงสามัญชนธรรมดา มีการฝึกฝน ฝึกซ้อมมวยไทย โดยเฉพาะที่วัด เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ชั้นดี ที่ทำให้สามัญชนรู้จักมวยไทย
  2. ในสมัยพระเจ้าตากสิน มีทหารคู่ใจชื่อว่า นายทองดี ฟันขาว เป็นชาวเมืองพิชัย หรือ ในนาม พระยาพิชัยดาบหัก มีฝีมือในด้านการชกต่อย การต่อสู้ที่ไม่เป็นสองรองใคร จัดเป็นแนวหน้าของทนายเลือก ในกรมรักษาความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์
  3. นักมวยฝีมือดี มีโอกาสได้รับความก้าวหน้า ได้รับการเลื่อนขั้น ด้วยการได้เป็นข้าราชการอยู่ใน ทนายเลือก เป็นกรมดูแลนักมวย ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับพระมหากษัตริย์
  4. ในสมัยที่พม่าโจมตี ได้รับชัยชนะกลับไป ไดจับนายขนมต้มเป็นเฉลย ที่เมืองกรุงอังวะ เมื่อถึงเมืองที่อยู่อาศัย พม่าได้จัดงานฉลองชัยชนะในครั้งนี้ โดยให้นายขนมต้มต่อสู้กับชาวพม่า โดยนายขนมต้มต่อสู้ด้วยมือเปล่า แต่ใช้มวยไทยเป็นอาวุธคู่กาย ทำให้ได้รับชัยชนะหลายต่อหลายครั้ง จนพระเจ้ากรุงอังวะเอ่ยปากชมศิลปะการต่อสู่ของไทย และการเอาตัวรอดของเขา

ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทยไม่ระบุที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นในรัชการใด แต่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย สามารถมอเห็นภาพ ทำให้ทราบว่ามวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ เพื่อรอดชีวิตและปกป้องบ้านเมืองตั้งแต่สมัยโบราญจนถึงปัจจุบันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย